Friday, November 2, 2018

Arz-Talep Şarkısı (Şiir: Bertolt Brecht, Müzik: Hanns Eisler)

https://www.youtube.com/watch?v=jFMdGTjFy_g

Nehrin aşağılarında pirinç var.
Yukarılarda yaşayanların ise ona ihtiyacı.
Depolarda kalacak olursa eğer
Daha pahalıya gelir onlara.
Mavnayı çekenlere daha az pirinç düşer
Benim içinse ucuzlar iyice.
Hem pirinç nedir ki aslında?

Ne bileyim ben pirinç nedir?
Pirinç nedir bilen var mı?
Allah bilir pirincin ne olduğunu
Benim bildiğim sadece onun fiyatı.

Kış geliyor, insanların ihtiyacı giysi.
O halde bolca pamuk almalı
Ve bu pamuğu stoklamalı.
Soğuk olunca giysiler pahalanır.
Tezgâhlarda çok yevmiye ödenir.
Gereğinden fazla da pamuk birikir.
Hem nedir ki pamuk aslında?

Ne bileyim ben pamuk nedir?
Pamuk nedir bilen var mı?
Allah bilir pamuğun ne olduğunu
Benim bildiğim sadece onun fiyatı.

İnsan gereğinden fazla yemek yer
Böylece giderek artar fiyatı.
Yiyecek olması için daha çok insan gerekir.
İşçiler ucuza yemek yapar ama
Yenen yemek pahalılaşır
Ve giderek daha az insan kalır.
Hem nedir ki insan aslında?

Ne bileyim ben insan nedir?
İnsan nedir bilen var mı?
Allah bilir insanın ne olduğunu
Benim bildiğim sadece onun fiyatı.

-Bertolt Brecht, 1930
(Türkçesi: H.T.)Saturday, September 1, 2018

50'lik Türkçe Edebiyat Seçkisi (Okunup Sevilenlerden Hareketle Tiyatro/Öykü/Roman)

Adalet Ağaoğlu / Ölmeye Yatmak
Ahmet Hamdi Tanpınar / Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Ahmet Mithat / Müşahedat
Aziz Nesin / Zübük
Barış Bıçakçı / Bizim Büyük Çaresizliğimiz
Bekir Yıldız / Öyküleri
Bilge Karasu / Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı
Elif Şafak / Mahrem
'Emine' Sevgi Özdamar / Hayat Bir Kervansaray
Fakir Baykurt / Kaplumbağalar
Füruzan / Öyküleri
Haldun Taner / Keşanlı Ali Destanı
Halide Edip / Yeni Turan
Halit Ziya / Mai ve Siyah
İhsan Oktay Anar / Puslu Kıtalar Atlası
Kemal Bilbaşar / Denizin Çağırışı
Kemal Tahir / Esir Şehrin İnsanları
Latife Tekin / Berci Kristin Çöp Masalları
Leyla Erbil / Cüce
Mahmut Makal / Bizim Köy
Memduh Şevket Esendal / Öyküleri
Metin Kaçan / Ağır Roman
Mithat Cemal Kuntay / Üç İstanbul
Murat Uyurkulak / Tol
Murathan Mungan / Kırk Oda
Nahit Sırrı Örik / Kıskanmak
Oğuz Atay / Tehlikeli Oyunlar
Oktay Rifat / Bir Kadının Penceresinden
Orhan Kemal / Öyküleri
Orhan Pamuk / Sessiz Ev
Ömer Seyfettin / Öyküleri
Peyami Safa / Matmazel Noraliya’nın Koltuğu
Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
Refik Halid Karay / Öyküleri
Reşat Enis / Afrodit Buhurdanında Bir Kadın
Reşat Nuri Güntekin / Ateş Gecesi
Sabahattin Ali / Öyküleri
Sait Faik Abasıyanık / Öyküleri
Sevgi Soysal / Yenişehir’de Bir Öğle Vakti
Sevim Burak / Yanık Saraylar
Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
Şule Gürbüz / Kambur
Tezer Özlü / Çocukluğun Soğuk Geceleri
Tomris Uyar / Öyküleri
Vasıf Öngören / Asiye Nasıl Kurtulur?
Vedat Türkali / Fatmagül’ün Suçu Ne?
Vüs’at O. Bener / Buzul Çağının Virüsü
Yakup Kadri / Yaban
Yaşar Kemal / İnce Memed
Yusuf Atılgan / Anayurt Oteli

Friday, August 24, 2018

50'lik Dünya Edebiyatı Seçkisi (Okunup Sevilenlerden Hareketle Tiyatro/Öykü/Roman)

Agatha Christie / On Küçük Zenci
Albert Camus / Yabancı
Andrey Platonov / Can
Antoine Saint-Exupery / Küçük Prens
Anton Çehov / Öyküleri
Bertolt Brecht / Cesaret Ana
Dino Buzzati / Öyküleri
Edgar Allan Poe / Öyküleri
Ernest Hemingway / Öyküleri
François Rabelais / Gargantua
Franz Kafka / Dönüşüm
Fyodor Dostoyevski / Yeraltından Notlar
Gabriel Garcia-Marquez / Yüzyıllık Yalnızlık
Georg Büchner / Woyzeck
George Orwell / 1984
Heinrich v. Kleist / Michael Kohlhaas
Henri Stendhal / Kızıl ile Kara
Henrik Ibsen / Hayaletler
Henry James / Ormandaki Canavar
Hermann Broch / Bilinmeyen Değer
Hermann Hesse / Demian
Italo Calvino / Zor Sevdalar
Italo Svevo / Zeno
Jack Kerouac / Yolda
James Joyce / Dublinliler
Jaroslav Haşek / Aslan Asker Şvayk
Johann W. Goethe / Faust
John Steinbeck / Öyküleri
Juan Ramon Jimenez / Platero ve Ben
Jules Verne / İki Yıl Okul Tatili
Kate Chopin / Uyanış
Lev Tolstoy / İvan İlyiç’in Ölümü
Marguerite Yourcenar / Doğu Öyküleri
Michael Ende / Momo
Miguel Cervantes / Don Kişot
Nikolay Gogol / Palto
Nikos Kazancakis / Zorba
Paul Auster / Ay Palas
Raymond Carver / Öyküleri
Robert Musil / Genç Törless
Sadık Hidayet / Kör Baykuş
Sophokles / Kral Ödipus
Stefan Zweig / Korku
Stephen King / Ölü Bölge
Thomas Mann / Venedik’te Ölüm
Ursula Le Guin / Yerdeniz
W. G. Sebald / Austerlitz
William Faulkner / Döşeğimde Ölürken
William Saroyan / Öyküleri
William Shakespeare / Hamlet

Sunday, March 18, 2018

Dört Ninni (İşçi Anneler İçin)

1.
Seni doğurduğum gün ağlıyordu kardeşlerin
çorba için ama yoktu çorbamız.
Seni doğurduğum gün paramız yoktu gaz için,
böylece az ışıkta görebildin dünyayı.

Aylarca içimde taşırken seni
hep senden konuştuk babanla,
ama doktora gidecek paramız yoktu bizim,
boğaz tokluğuna gidiyordu ne varsa.

Sana gebe kaldığım gün yitirmiştik
iş ve ekmek için umudumuzu,
biz işçiler ancak Karl Marks ve Lenin'de
bulabiliyorduk bir gelecek kendimize.


2.
Seni içimde taşırken
yoktu pek çıkar yolumuz,
kötü bir dünya, deyip durdum kendime,
karnımda taşıdığımı bekleyen.

Ve yapmalıyım elimden geleni
sapmasın diye kötü yola.
Karnımda taşıdığım çalışmalı
dünyayı iyileştirmek yolunda.

Ve çitle çevrili kömür dağlarını
görünce dedim ki: dertlenme!
Karnımda taşıdığım yolunu bulup
ısınabilecek bu kömürle.

Ve görünce ekmekleri camın ardında
ve verilmediğini aç olanlara,
dedim ki: karnımda taşıdığım
beslenmeyi bilecek bu ekmekle.

Ve sonra gelip aldılar babanı
Savaşa götürüp öldürdüler.
Dedim ki: karnımda taşıdığım
görmeyecek artık böyle günler.

İçimde taşırken seni
hep şöyle derdim sessizce:
Sen, bedenimin içindeki,
durduramasın hiç kimse seni.

3.
Karnımda taşıdım seni,
ki bir savaştı bu tek başına.
Gebe kalmak cesaretti,
yiğitlikti taşımak karnımda.

Moltke ve Blücher’inkiler
zafer mi sayılırdı, çocuğum,
birkaç bebek bezi bulmanın,
esas zafer sayıldığı yerde.

Zafer dediğin bir yudum süt ve ekmek!
Sıcak bir oda: kazanılmış savaş!
Seni büyütene dek
gece gündüz savaşmam gerek.

Çünkü sana verecek bir lokma ekmek
grev gözcülüğü demek,
büyük generalleri yenmek demek,
tanklara karşı durmak demek.

Büyütebilirsem seni eğer
bu kavgada, ufaklık,
bu, bizimle savaşıp zafere ulaşacak 
bir kişi daha kazanmak demek.

4.
Oğlum, nasıl bir insan olursan ol,
bekliyorlar ellerinde sopalarla şimdiden,
çünkü senin için ayrılan yer bu yeryüzünde
yalnızca çöplük, ki orası da dolmuş zaten.

Oğlum, kulak ver ananın bu sözüne:
Seni bekleyen yaşam, beter olacak vebadan bile
ama ben seni taşımadım karnımda
bir gün sessizce bunlara katlanasın diye.

Neyin yoksa ondan sakın vazgeçme.
Sana vermediklerini almaya bak kendin.
Ben, anan, doğurup beslemiş değilim seni
Gece köprü altlarında uyurken görmek için.

Belki Hint kumaşından yapılmış değilsin,
ne param ne de duam var senin için
ama umarım -ve senden başka yok dayanağım-
işsiz kuyruklarında sürünüp zamanı boşa geçirmezsin.

Geceleri uykusuz yatarken yanında
çoğu kez tutarım yumuk elini.
Şimdiden tasarladıkları savaşlar için sıradasın mutlaka
Ne yapabilirim kirli yalanlarına inanmaman için?

Senin anan, oğlum, hiç bir vakit aldatmadı seni
dünyada bir benzerin yok diyerek.
Ama gene senin anan, bir gün, bir yudum suya hasret
dikenli tellere asılasın diye de büyütmedi seni zorluklarla.

Oğlum, işte bu yüzden, kendin gibilere tutun
ki tüm güçleri toz duman olsun.
Sen, oğlum, ve ben ve bizim gibiler
omuz omuza durmaya mecburuz
dünyada iki ayrı sınıftan insan kalmayana dek,
dünyada iki ayrı sınıftan insan kalmayana dek.

Bertolt Brecht
(Türkçesi: Hilmi Tezgör)

https://www.youtube.com/watch?v=FeeEDR8N8-U


Friday, June 2, 2017

‘Parçalar Halinde’ İki Berlinli: Tezer Özlü ve Unica Zürn

                                                                            
“‘Yabancı bir toprakta ölmek’ – bunu bir yerde okumuştu ve hiç unutmamıştı. Ah! Bir akşam olsa! Ama kuşlar hala şakıyor ve güneş batmak istemiyor. Yalnızca hava karanlıkken ölümle yüz yüze gelme cesaretinin olacağını biliyor.” (KB, 70) Bu sözler, 1916 Berlin doğumlu ressam ve yazar Unica Zürn’ün Kara Bahar (Dunkler Frühling) isimli anlatısından. 12 yaşında umutsuzca aşık olan, ama karşılık alamayacağını bildiğinden, pencereden atlayarak intihar etmeye karar veren bir kız çocuğunun büyüme sancıları ve içinden geçenler tüm açıklığıyla aktarılıyor bu kitapta. Burada kızın “yabancı bir toprakta,” yani komşunun bahçesine düşerek ölmek istemesinin nedeni, öfke duyulan anne ve babaya daha büyük bir şok yaşatmak. Ve bu satırların yazarı Zürn, kitabın yayımlanışından sadece bir yıl sonra pencereden atlayarak intihar ediyor. Üstelik gerçekten de ‘yabancı topraklarda’; Berlin’de değil, sevgilisinin Paris’teki otel odasından ölüme atlıyor.
Tezer Özlü de ‘yabancı topraklarda’ ölüyor, ama bu onun tercihi olmuyor. Kısa hayatı boyunca intihar düşüncesini yazdıklarında taşıyan, Hans Peter Marti ile yaptığı mutlu evlilikten sonra İsviçre pasaportunu masaya vurarak kahkahalar atan ve “gericilerin kağıtları kendilerinin olsun” diyen Özlü, Zürih’te kanserden ölüyor. Kendi topraklarını, özellikle de arkadaş çevresini hep özleyen ama kararından dönmeyen yazarı ölüm, tam mutlu olmuşken yabancı topraklarda buluyor.
Yazdıklarında Zürn’den söz etmemiş olsa da Tezer Özlü’nün onu Almancadan okumuş olması mümkün. Berlin’in Grünewald semtinde yaşamış olan Özlü ve Zürn’ün yazdıkları arasında, otobiyografik özelliklerin çok ağır basması, ama daha fazla, fragmental/parçalar halinde olmaları bakımından benzerlikler olduğunu düşünüyorum.

*
Unica Zürn, kendi deyişiyle “harika” bir çocukluğun ardından evlerinin satılması ve anne-babasının boşanmasıyla yokuş aşağı giden bir hayata yuvarlanıyor. Okulu bırakmak durumunda kalıyor ve hayatını kazanmak için gazetelere kısa öyküler yazıyor, sekreterlik ve arşivcilik yapıyor. 1942’de evleniyor ve iki çocuğu oluyor; ancak 1949’da boşanınca çocukların vesayetlerinin babasına verilmesini engelleyemiyor.
1953’te, yani 37 yaşındayken bir rastlantı sonucu 51 yaşındaki sanatçı Hans Bellmer’le tanışıyor. Yaşadıkları tutkulu ilişki onları Paris’e sürüklüyor ve güç koşullarda birlikte olmaya başlıyorlar. Bellmer o sıralarda oldukça saygıdeğer bir sanatçı; erotik resimler yapıyor ve fotoğraf çekiyor. Kırılmış, yırtılmış, kesilip parçalanmış ve garip biçimlerde yeniden birleştirilmiş oyuncak bebek fotoğrafları... Bellmer sevgilisini her bakımdan destekliyor, onun resme ve yazıya devam etmesini sağlıyor; Zürn de anagramlar yazıyor. Der Mann im Jasmin [Yasemin Adam] isimli kitabında anagramı şöyle tarif ediyor: “Anagramlar, bir sözcüğün ya da cümlenin harflerinin yer değiştirmesiyle oluşan sözcük ve cümlelerdir. Ancak sadece olan harfler kullanılabilir ve hiçbir harf boşta kalmamalıdır.” Bazen bir çocuk şiirinden ya da bir deyişten yola çıkan Zürn için anagram bir “arama ve bulma” ve gündelik dilin dışında, kendi mesajını taşıyabilen “yeni bir dünya kurma” oyunu. Parçaların bir araya getirilmesiyle rastlantılara açık, ancak ruh haline de bağlı bir oyun. Dolayısıyla anagram yazmakla Bellmer’in bebekleri parçalayıp yeniden birleştirmesi arasında bir paralellik kurulabilir elbette; tabii Zürn’ün, Bellmer’in bebekleri için kanlı canlı bir model oluşturduğunu da vurgulamak gerekir. 1953-57 arasında resimleri sergilenen Zürn sanat çevrelerine giriyor; Andre Breton, Marcel Duchamp gibi Fransız gerçeküstücüleriyle tanışıyor ve bu sırada 123 anagramdan oluşan ilk kitabı Hexentexte [Cadı Yazıları] yayımlanıyor.
1960 başlarında ilk defa şizofrenik belirtiler gösteren sanatçı 1961-63 arasında defalarca Berlin ve Paris’teki kliniklerde kalıyor. 1963’te Fransız ressam/şair Henri Michaux ile tanışıyor. Michaux’yu çocukluğunda hayalini kurduğu ideal koca, bir başka deyişle mucizevi ‘Yasemin Adam’ olarak görüyor. Bu mucize ya da şok karşılaşma ona Yasemin Adam’ı yazdırsa da bu kısa yakınlık sonrasında kendini ruhsal olarak bir daha asla toparlayamıyor ve kliniklerden çıkamıyor.
1967’de Almanya’da sevgilisi Bellmer ile birlikte ilk büyük resim sergisini açtıktan sonra iyileşme belirtileri gösterse de Bellmer 1969’da kalp krizi geçirip yarı felç olunca yine hastaneye kaldırılıyor. 18 Ekim 1970’de birkaç günlüğüne hastaneden çıkarıldığının ertesinde Paris’e, Bellmer’e gidiyor ama konuşmaları sonunda onsuz kalacağını anlayınca, altıncı kattaki dairesinden atlayarak intihar ediyor. Tıpkı Kara Bahar’ın küçük kahramanı gibi: “Pencere kenarına çıkıyor, kanadın kirişine tutunuyor ve son bir kez daha aynadaki gölge gibi yansımasına bakıyor. Kendisini sevimli buluyor. Kararlılığına bir parça pişmanlık karışıyor. “İşte bitti,” diyor sessizce ve ayağı daha pencere kenarından ayrılmadan öldüğünü hissediyor.” (KB, 75)
Zürn gibi Özlü de ruhsal çöküntüleri yüzünden psikiyatri kliniklerinde yıllar geçirmek durumunda kalmıştır. Bu süreçler her ikisinin de yazdıklarına yansımış, hatta temel izleklerinden bir tanesi olmuştur. Bir başka izlek ise intihardır. Özellikle Kara Bahar ve Yaşamın Ucuna Yolculuk, ki her ikisi de sanatçıların yayımlanmış son kitaplarıdır ve her ikisi de birer büyüme öyküsüdür, intiharın somutlaşma sınırına dayandığı ya da somutlaştığı metinlerdir. Ancak önceki yazdıklarında da intiharın izleri sürülebilir: “Ölüm düşüncesi izliyor beni. Gece gündüz kendimi öldürmeyi düşünüyorum. Bunun belli bir nedeni yok. Yaşansa da olur, yaşanmasa da. Bir kaygı yalnız. Beni, kendimi öldürmeyi denemeye iten bir kaygı.” (ÇSG, 12)
*
Unica Zürn’ün yaşantısının son on yılını kapsayan hastalığı yazdıklarını oldukça etkilemiş ve otobiyografik metinler ortaya çıkarmıştır. Bunlara hayal, fantezi, düş, yanılsama ve sinir krizlerinin gölgeleri düşmüştür, ancak yazma serüveninin ona bir rahatlama sağladığını söylemek doğru olmaz. Türkçedeki tek çevirisi olan Kara Bahar bir büyüme öyküsüdür ve tamamen otobiyografiktir. Burada kendi saplantılarının (aşık olunan baba, nefret edilen anne, mazoşist ve masturbatif ritüeller) izini sürer. Yasemin Adam kitabında ise merkezde, hayalindeki ideal koca Henri Michaux vardır. Ancak öte yandan, hep aşık olunmuş baba figürü ise 55 yıllık hayatının 17 yılını -sayısız ayrılıklarla da olsa- birlikte geçirdiği Hans Bellmer’dir.
Aynı Zürn’ün yazdıkları gibi, Tezer Özlü’nün bütün yapıtları da -öyle olduğu yazarları tarafından dile getirilmemiş olsa da- otobiyografik özellikler taşımaktadır. Anlattıkları, yaşanmış anlar ve tecrübelerdir; mekan, zaman ve kişiler çoğu zaman detaylarına kadar aynen aktarılmıştır. Her iki yazarın da günce-roman arası, adeta bir alt-tür ortaya çıkardıkları söylenebilir ve dünya edebiyatında bu türden başka metinlere de rastlamak mümkündür.
*
Yabancı topraklar, egzotik diyarlar yolculuklar, kaçış… Ne derse densin, tüm bunlar Özlü ve Zürn’ün yapıtlarının bir başka temel izleğidir. Özlü hep yolculukları özlemiş, çocukluktan kurtulmasıyla bunları gerçekleştirmiştir. Farklı topraklarda hayatın coşkusunu, sevgiyi, aşkı tatmış; sevdiklerinin iç yolculuklarını kendisininkiyle kesiştirmiş, hayatın boğucu yanını hem anlamanın hem de aşmanın peşine düşmüştür. Çocukluğun Soğuk Geceleri’nde Attila İlhan’ın Sisler Bulvarı onu yolculuklara çıkarır ama gerçekte en çok gittiği ve kaldığı yerlerden bir tanesi Berlin’dir. İstanbul’a benzetir bu şehri, “ayrılır ayrılmaz çok özlenmesi” nedeniyle. Berlin’i iyi tanır, iyi tanımlar: “Hiçbir kent insana Berlin kadar ölümü, hiçbir kent insana Berlin kadar yaşamı düşündürtmüyor. Her duvar dar. Her duvar kapalı. Her duvar insanın üzerinde bir baskı. Bu kentin her yerine daha önceki duvarlarımla birlikte gidiyorum.” (YUY, 15)
Zürn içinse dünyanın rengi asker babasının getirdiği hediyelerde saklıdır. Hayatın güzelliği, coşkusu oradan gülümser yazara; onu çağırır. Kalkıp gitmese de hayallerinde dolaşır dünyayı. Kara Bahar’da Jules Verne’in Denizler Altına Yirmibin Fersah kitabı hayallere sürükler onu. Cooper’in Mohikanların Sonuncusu’nu ezberler. Berlin’den çıkıp gidebilse belki de hayal kırıklığı yaşayacaktır ama yine de gitmeyi düşler. Düşler ama gitmez, ta ki Bellmer’le tanışana kadar: O gün hiç düşünmeden sevgilisinin peşinden Paris’e gider.
*
Unica Zürn’ün anagramlardan oluşan Cadı Yazıları -demin açıklamaya çalıştığım gibi- fragmantal, yani parçalar haline bir yapıttır. Yasemin Adam da benzer özellikler gösterir. Tezer Özlü’nün yapıtının büyük bölümü de parçalardan oluşur. Öyküleri zaten parçalar halindedir. Birer başlangıçları, gelişimleri ve sonları olsa da, Özlü’nün zaman, mekan ve ruhsal bakımdan parçalanmış yaşantısının yansıması, iki romanında da görülür. Gidiş-gelişler, zaman ve mekanda sıçrayışlar, başka kitaplardan yapılan alıntılar, bilinç akışları, düşünce parçacıkları, gezi dökümleri, epifaniler, günlükler, tek tek cümleler, hatta Kalanlar kitabında bulunan “İşte beğendiğim insanlar” başlıklı bir liste… Tüm bunlar Özlü’nün öykülerinin yanı sıra romanlarında da karşımıza çıkar.
*
Özlü ve Zürn yazdıklarında sevgi isteği ve cinsellik konusunda bütünüyle açık sözlüdürler. Yaşananlar sonrası boşluk ve yalnızlık hissi de her iki yazarda vurgulanır. Özlü “Her sevginin başlangıcı ve süreci, o sevginin bitişinin getireceği boşluk ve yalnızlık ile dolu. Belirsizlikler arasında belirlemeye çalıştığımız yaşam gibi. Sevgi isteği, kendi kendine yaşamı kanıtlama dileği kadar büyük. (…) Birisiyle yan yana olmak, kendi var oluşumu unutmak mı. Ya da daha derin algılamak mı. Kendi var oluşum. Her var oluş kendisiyle birlikte ölümü getirmiyor mu.” (YUY, 11) derken Zürn’ün küçük kızı, mastürbasyon sonrasında hep boşluk ve yalnızlık içinde kıvranır: “Başka hiçbir şey düşünemiyor. Ne yazık ki bu sık sık tekrarlanan zevk anlarını kasvetli bir boşluk takip ediyor. Onu gerçekten bütünleyecek bir şey arıyor ama bulamıyor. Her şey sahte.” (KB, 30) Kendinden çok büyük bir erkeğe duyduğu karşılıksız aşktan öğrendiği ise şu: “Birisini çok sevmek tam bir boyun eğmişliği gerektiriyor. Hareketsizlik ilkesini bir kural haline getirmeyi.” (KB, 57)
Öte yandan, ensest ilişki de her iki yazarda varlığını bazen kuvvetle hissettirir. Kara Bahar’daki kız, erkek kardeşinin tecavüzüne uğrayacaktır: “Kendisini onun elinden kurtaramıyor. Onu küçümsüyor çünkü o çok genç. Erkek kardeşi kendisini kızın üstüne atıyor ve ‘bıçağıyla’ (kız o şeye böyle diyor) kızın ‘yarasını’ deliyor. Kız keskin bir acı hissediyor, başka hiçbir şey. Utanç ve hayal kırıklığı hissediyor.” (KB, 27)
*
Baba figürü, gerek Özlü gerekse de Zürn için önemli ve belirleyicidir. Kara Bahar şöyle başlar: “Babasının pes bir sesi ve gülümseyen kara gözlerinin üzerinde güzelce kıvrılan gür saçları var. Kızını öptüğü zaman sakalları yüzüne batıyor. Sigara, deri ve kolonya kokuyor. Çizmeleri gıcırdıyor ve sesi koyu ve sıcak. Adamın sevgi gösterisi tutkulu ve aynı zamanda hoş. Beşiğinde yatan küçük şeyi mıncıklıyor. Bu ilk andan itibaren kız onu seviyor. Kızın doğması üzerine cepheden dönüyor. Kızın adamla ilgili edindiği ilk izlenim varlığına işliyor ve hiç unutulmuyor. Onu özlüyor.” (KB, 10) Ve bu durum babasının kızına hanım efendiymiş gibi davranmasıyla büyüdükçe büyür; kız da babaya daha çok güven duyar ve o uzakta olduğunda onun için endişelenir. İlk hayal kırıklığı ise, babasının başka bir kadını eve getirmesi ve ona bakarken kendi varlığını unutmasıyla gerçekleşir. Büyüklerin dünyasından nefret de işte tam bu anda başlar. Yine de babasının uzak ülkelerden getirdiği armağanlar, örneğin arkadaşlarının hiçbirinde olmayan bir Kızılderili çadırı, kızın hayal gücünü kamçılayarak onu bambaşka diyarlara götürür ve intihara kadarki süreçte yaşama tutunma gücü sağlar. “Bu Kızılderili çadırını bırakıp gitmek ve Kızılderili Odasını bir daha göremeyecek olmak onu aşırı üzüyor. Afrika’dan gelme zehirli oklar! Altın ipliklerle ejderha figürlerinin işlendiği Çin halıları. Arap oyma ahşap mobilyalarının girinti çıkıntıları. Burada her şeyden daha çok sevdiği gerçek, hayal dünyası var.” (KB, 71) Tüm bunlar Kara Bahar anlatısındandır ancak gerçek hayatında da zaten bunları yaşamıştır. 1931’de anne ve babasının ayrılmasıyla bu egzotik hediyeler haraç mezat satılmış ve tüm bu süreç Zürn’de büyük bir travmaya neden olmuştur.
Özlü’deki baba figürü ise önce ‘Eski Bahçe’de, sonra da Çocukluğun Soğuk Geceleri’nde karşımıza çıkar. Atatürk Köşesi yapan, serhat türküleri söyleyen, boşa yanan lambaların peşindeki babanın, bunalan kızına verebileceği bir hayal dünyası, açabileceği bir yeni kapı yoktur. Bir sevginin de tanığı olamaz kız. Zira babayla anne arasında hiçbir sıcaklık, hiçbir sevgi yoktur, kalmamıştır; ya da hiç olmamıştır. Ama baba Zürn’deki gibi çekip gitmez, anne de onu “hiç sevmediğini her davranışıyla belli eder.”

*
Zürn, “Umuttan kurtuluş tam bir özgürlük demektir” diye yazar; Özlü, “Akıl ve çılgınlık arasındaki ufak, yıldırım hızına sahip atlayışı sözcüklerle nasıl anlatabilirim?” diye sorar. Unica Zürn ve Tezer Özlü yaşama coşkusu, sanat, akıl ve delilik arasında sıkışmış iki güçlü kadındır. Edebiyat, kurmaca kimliğin daha geçerli olduğu bir coğrafyadır; okur da bunu bilir ve metne buna göre yaklaşır. Her iki yazar da, sıkışıp kaldıkları alanda kurmacaya hiç ihtiyaç durmadan kendi iç dünyalarını anlatmayı seçmişler, bir başka deyişle doğruyu söylemişlerdir. Evet, onların hayatlarının gerçeği paramparçadır belki ama tüm bu parçaların bir araya getirilmesi, hatta yeniden kurgulanması bile gerçek olandan başka bir şey sunmayacaktır bize. Çünkü onlarınki “ıstırabın şiiridir.”

Kaynaklar:
Henry, Ruth. Die Einzige: Begegnung mit Unica Zürn. Hamburg: Edition Nautilus, 2007.
Özlü, Tezer. Çocukluğun Soğuk Geceleri, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1995.
Özlü, Tezer. Kalanlar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1995.
Özlü, Tezer. Yaşamın Ucuna Yolculuk, 15.bs., İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011.
Safarova, Barbara. “Unica Zürn-Die verzauberte Prinzessin,” Wahnsinn Sammeln/Collecting
Madness içinde, Hrsg. Thomas Röske, Heidelberg: Das Wunderhorn Verlag, 2006.
Turhanlı, Halil. “Kırık Dökük Bebekler ve Yasemin Adam”, Kahinler ve Müjdeciler içinde,
İstanbul: NeKitaplar, 2004.
Zürn, Unica. “Anagramme”. www.wikipedia.de
Zürn, Unica. Kara Bahar, çev. Osman Çakmakçı, İstanbul: Salyangoz Yayınları, 1996.


Arz-Talep Şarkısı (Şiir: Bertolt Brecht, Müzik: Hanns Eisler)

https://www.youtube.com/watch?v=jFMdGTjFy_g Nehrin aşağılarında pirinç var. Yukarılarda yaşayanların ise ona ihtiyacı. Depolarda ka...